Leczenie Covid-19

Leczenie Covid 19 

Leczenie Covid 19 obejmuje szereg leków uwarunkowanych od stanu pacjenta.
Zależne jest przede wszystkim od objawów chorobowych i ich nasilenia, wieku pacjenta, płci, chorób współistniejących, saturacji oraz momentu zgłoszenia się pacjenta do lekarza. Uwarunkowane jest to również dodatkowymi badaniami rozróżniającymi podobne infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych w sezonie grypowym. 
Natomiast pozytywny test PCR stanowi już w dużej mierze potwierdzenie nakazujące zachować szczególną ostrożność w wyborze właściwej drogi leczenia.
Ze względu na różny przebieg infekcji oraz poszukiwanie tej najwłaściwszej metody leczenia na chwilę obecną trudno podać jeden zatwierdzony schemat leczenia.
Posiłkując się jednak dobrymi praktykami z zagranicy i naszego kraju (np. metoda leczenia dr Bodnara z Przemyśla) należało by rozważyć zastosowanie leczenia w oparciu o poniższe ogólne wytyczne.

Nasz Centrum Szczepień prócz profilaktyki szczepień prowadzi leczenie w formie tele-porad dążąc do maksymalnego skrócenia infekcji u osób z łagodnym i średnim przebiegiem oraz utrzymanie pacjenta w takiej kondycji oddechowo-wydolnościowej aby jeśli to możliwe prowadzić leczenie w warunkach ambulatoryjnych, optymalnie domowych z pomocą wykwalifikowanego personelu w formie dochodzącej i monitorującej parametry życiowe pacjenta i w razie konieczności włączającego leki dożylne i domięśniowe.

W uproszczony sposób leczenie to zakłada użycie następujących metod i grup leków.
Wszelkie jednak zastosowanie i dawki należy omówić z lekarzem oceniając stan pacjenta, saturację i choroby współwystępujące.

 • Lek przeciwwirusowy - Amantadyna 100 mg, sprawdzony lek w leczeniu grypy typu A oraz hamujący rozwój wirusa Covid 19. Na rynku dostępne różne pochodne amantadyny więc należy zachować szczególną ostrożność w wyborze preparatu. Polecanym jest chlorowodorek amantadyny i następujące dawkowanie: dzień pierwszy – 3x2 tabl. (co 8h), od dnia drugiego – 4x1 tabl. (co 6h).
 • Przeciwzakrzepowo – szczególnie u pacjentów leżących, z nasilonymi objawami ze strony układu sercowo-oddechowego:  fraxiparine, 1x1 iniekcja w ciągu dnia, w sytuacji stosowania doustnego leku - pomocny może być kwas acetylosalicylowy.
 •  Jeśli rozpoznany est stan zapalny oskrzeli bądź płuc, któremu towarzyszy zwykle kaszel, ból w płucach, problemy z oddychaniem należy rozważyć szybkie włączenie antybiotykoterapii. 
 • Zwykle sprawdzają się antybiotyki o szerokim spektrum działania z grupy cefalosporyn drugiej i trzeciej generacji oraz antybiotyki azalidowe. Należy też pamiętać o odpowiedniej kuracji probiotycznej dla podtrzymania odpowiedniej funkcji jelit.
 • Jeśli pacjent ma zachowany własny oddech i wysoką saturację przy występujących objawach zapalnych dolnych dróg oddechowych rozważyć można nebulizację (inhalację) w oparciu o budezonid mający działanie przeciwzapalne i rozszerzające drogi oddechowe.
 • Przy postępującej duszności i spadku saturacji, pomocna może być tlenoterapia z użyciem elektrycznego koncentratora tlenu. Należy jednak pamiętać, że tlen podawany w zbyt dużej proporcji z powietrzem, może osiągnąć stężenie toksyczne dla organizmu pacjenta. Dlatego regulacja przepływu tlenu powinna być dokonana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.
 • Przeciwgorączkowo – leki w formie doustnej lub czopków, które mogą okazać się bardziej stosowne ze względu na szybkie działanie, a przede wszystkim funkcję ochronną dla śluzówki żołądka (szczególnie dla osób z problemami gastrycznymi i wielolekową terapię obciążającą żołądek i jelita).
 • Witaminy wspomagające leczenie zasadnicze: wit. C 1000mg/dobę, wit. D3 – 3.000-5.000 j.m.  + MK7
 • W razie duszności należy rozważyć użycie leków do inhalacji sterydami wziewnymi oraz ewentualne leczenie przeciw-wstrząsowe w formie iniekcji. 
 • Ułatwianie odksztuszania – popularny lek ułatwiający usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych (np. acetylocysteina, w formie tabletek – 1-2 tabl. / dzień w formie leku musującego).
 • Wychodzenie z osłabienia i załamania po-covidowego- pomocny może okazać się chlorowodorek trazodonu.
 •  Suplementacja: Cynk, preparat Spirulina Hawajska, wit. ogólne np. preparat   
 •  Centrum.
 •  Lek regenerujący wątrobę – lekiem zawierającym kwas tiazolidynokarboksyowego.
 •  Leki stymulujące odporność – sprawdzone leki i zioła (np. preparaty Ojca Grzegorza:   Immunobon, Apibon, Pulnobon).
 •  Dieta niskocukrowa, unikanie pszennego pieczywa, alkoholu, używek.
 •  Pozytywne nastawienie na proces powrotu do zdrowia. Nieocenione mogą być takie  metody jak: muzykoterapia, fizjoterapia, pozytywne obrazy filmowe, inspirujące poradniki i książki.

Życzę Państwu szybkiego powrotu do zdrowia,

Tomasz Bury