Powrót do zdrowia po Covid-19

Postepowanie po przebyciu infekcji Covid 19.


 

Chorzy, którzy przebyli potwierdzone zakażenie wirusem SARS Cov 2 powinni zrewidować swój stan zdrowia po chorobie.

Należy pamiętać jednak, że sama infekcja może manifestować się na wiele różnych sposobów, w zależności od mutacji szczepu wirusa, jego wiremii, czyli ilości i szybkości namnażania oraz powinowactwa do poszczególnych komórek zaatakowanego gospodarza.

Generalnie, można przyjąć, że pacjent u którego zdiagnozowano SARS Cov 2 w wyniku testu wymazowego PCR w zasadzie można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że nabył pewien poziom przeciwciał po przechorowaniu. Poziom tych przeciwciał można zbadać testem krwi poszukującym przeciwciał SARS Cov 2 w zakresie immunoglobuliny IgG. Takie badanie wykonane w 3 tygodniu po zakończeniu leczenia infekcji można przyjąć za najbardziej wiarygodne i dający obraz odporności na dany moment. Ponieważ jest wielu producentów wyżej wspomnianego testu ważne jest porównanie wyników z normą w danym zakresie badania. Należy pamiętać, że przeciwciała te będą po osiągnięciu maksymalnego poziomu systematycznie spadać. W opinii lekarzy i biochemików poziom przeciwciał może dać pamięć immunologiczną wystarczającą do obrony organizmu przed ponownym zakażeniem przez okres około 3 miesięcy do 6 miesięcy. Są jednak znane przypadki niewytwarzania należytej odporności lub jej zanikanie już w kilka tygodni.

Pozostaje także najważniejsza kwestia stanu pacjenta po samej infekcji. Przechorowanie Covid 19 w zależności od ilości i rodzaju wirusa, a następnie stanu zdrowia pacjenta zakażonego może wywołać różne skutki krótko i długoterminowe. Wiele zależy od płci, wieku, chorób współistniejących, grupy krwi, kondycji układu odpornościowego. Wreszcie, nie bez znaczenie, będzie czas i rodzaj wdrożonego leczenia oraz przebieg samej infekcji.

Z punktu widzenia lekarza już po zakończonym leczeniu i przechorowaniu ważna będzie kondycja zdrowotna pacjenta i zgłaszane objawy. Znaczenie będą miały zgłaszane objawy i uszkodzone narządy, czas trwania infekcji i współwystępowanie innych chorób oraz ewentualne ich zaostrzenie.

Pamiętajmy, że inne będzie podejście do pacjenta w młodym wieku, który ma potwierdzona infekcję testem PCR ale poza dyskretnymi objawami przeziębienia, nie zgłasza żadnych poważnych dolegliwości.

Inaczej będzie wyglądać rokowanie osoby w podeszłym wieku po pełnoobjawowym Covid 19, ze stanem zapalnym dolnych dróg oddechowych, utratą zmysłu węchu i smaku, a dodatkowo zaostrzeniem objawów ze strony innych układów: krążeniowego, pokarmowego, nerwowego, kostno-stawowego.

W tym drugim przypadku włączamy diagnostykę po Covid 19 obejmującą rehabilitację, badanie płuc, diagnostykę kardiologiczną, neurologiczną i pozostałe badania będące w gestii miedzy innymi internistów, lekarzy rodzinnych.

W tym miejscu warto wspomnieć o uniwersalnych zasadach możliwych do zastosowania praktycznie u wszystkich, którzy chcą jak najszybciej osiągnąć stan dobrostanu i nie zgłaszają żadnych poważnych dolegliwości. Osoby dorosłe mogą rozważyć następujące, uniwersalne wskazówki.


 

  1. Sen – niedoceniany, a bardzo istotny czynnik stymulujący odporność oraz regeneracyjny. Odpowiednia ilość niezakłóconego snu jest czynnikiem koniecznym do szybkiego procesu odbudowy odporności.


 

  1. Suplementacja po infekcyjna : cynk, preparat Spirulina Hawajska (ściągająca toksyny z organizmu, w szczególności po kuracji wieloma lekami), minerały i preparaty wielowitaminowe, ze szczególną uwagą na witaminę C w dawce ok. 800mg/dobę w dawkach podzielonych oraz witaminę D3 w dawce 3.000-5.000 j.m. + MK7 na czas kilkudziesięciu dni po wychodzeniu z infekcji celem uzupełnienia niedoborów i zmiany PH komórek dla utrudnienia ponownej infekcji.


 

  1. Lek regenerujący wątrobę hepato-protekcyjne w formie ziołowej, szczególnie w sytuacji kiedy pacjent w trakcie leczenie przyjmował duże ilości różnych leków.


 

  1. Leki stymulujące odporność oraz probiotyki mające ważną rolę w budowaniu odporności na poziomie jelit i odbudowujące naturalną florę jelitową kosmków jelitowych.


 

  1. Dieta niskocukrowa, unikanie pszennego pieczywa, alkoholu, używek, wszelkich produktów typu fast-food i wysokokalorycznych słodyczy.


 

  1. Unikanie stresu – choć wydaje się to banalne, ale właśnie wyciszenie i odpowiedni czas na regenerację w połączeniu z odpowiednią atmosferą otoczenia są kluczowe dla szybkiego powrotu do zdrowia. Pomocne w tym zakresie będą muzykoterapia, relaksujące filmy, książki, trening mentalny .


 

  1. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w oparciu o najczęściej stosowany kwas acetylosalicylowy w dawkach zmniejszających agregację płytek krwi 75-150 mg.


 

  1. Rehabilitacja ruchowa, masaże, przebywanie na świeżym powietrzu, dbanie o kondycję fizyczną.


 

  1. Kontrola ciśnienia, saturacji, płuc i badania lekarskie skupione na dolegliwościach, które pojawiły się po infekcji Covid 19.


 

  1. Pozytywne myślenie, rozważenie szczepienia profilaktycznego.